Mainlogo

ขนย้ายตู้เซฟเก่าแก่กว่า 40 ปี (หนักมาก)


รายละเอียด

วันนี้เรามากันที่ สภ.เมืองชลบุรี ทำการขนย้ายตู้เซฟที่อยู่ที่นี่มาแล้วกว่า 40 ปี ตู้หนักมากๆ กว่าจะนำออกได้ค่อนข้างยากทีเดียวเพราะตู้อยู่ในห้องขังพื้นที่แคบมาก และ ยังมีตู้ที่ขวางอีก 2 ตู้ จึงต้องทำการยกย้าย 2 ตู้นั้นออกมากันก่อน

แต่สุดท้าย นำออกมาได้ ยกย้ายและถึงปลายทางที่สรรพากรชลบุรีได้ อย่างปลอดภัย

ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี และ สนง.สรรพากรที่เลือกใช้บริการของเราค่ะ