Mainlogo

งานย้ายบ้าน Package A


รายละเอียด

รับย้ายบ้านชลบุรี รับถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ชลบุรี
รับเก็บของแพ็คของชลบุรี

งานนี้ ลูกค้าต้องการให้เราขนย้ายของทั้งหมดให้เสร็จภายในวันเดียวครับ เนื่องจากของลูกค้าเยอะพอสมควร เราจึงเสนอเป็นรถ4ล้อใหญ่ เพิ่มเติมอีก 1คัน สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์แยกต่างหาก เพื่อให้ง่ายในการเรียงของ และง่ายต่อการลำดับการทำงานครับ งานเสร็จเรียบร้อย ขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการครับ