Mainlogo

ย้ายเฟอร์ไม้ฝังมุก บางแสน


รายละเอียด

งานรับย้ายเฟอร์นิเจอร์ชลบุรี งานนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าฝังมุก ในโซนบางแสน

ซึ่งลูกค้ากังวลเรื่องเฟอร์นิเจอร์มากๆ เพราะเป็นไม้เก่ากว่า 30 ปี และบางชิ้นใหญ่มาก ออกจากประตูไม่ได้ จึงฝากความหวังไว้ที่เรา

ซึ่งเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอน บริการแพ็คกันกระแทกแบบหนาพิเศษสำหรับชิ้นที่คุณหวงแหน พร้อมบริการรับถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ เพื่อความสะดวก และใช้การขนย้ายอย่างมีเทคนิคเฉพาะ

การเรียงบนรถ เราเลือกที่จะใช้รถ 6 ล้อ เพราะเฟอร์นิเจอร์จะได้ไม่วางเบียดกัน อีกทั้งเรายังใช้ผ้าและกระดาษลังในการรองเฟอร์นิเจอร์ระหว่างชิ้นด้วย

และสุดท้ายจบแบบแฮปปี้เช่นเคย ลูกค้าประทับใจ เราก็ดีใจเช่นกัน