Mainlogo

ย้ายเฟอร์ไม้ฝังมุก บางแสน


รายละเอียด

ย้ายเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าฝังมุกบางแสน

งานนี้ลูกค้ากังวลเรื่องเฟอร์นิเจอร์มากๆเพราะเป็นไม้เก่ากว่า30ปีและบางชิ้นใหญ่มาก ออกจากประตูไม่ได้ จึงฝากความหวังไว้ที่เรา

ซึ่งเราจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอน บริการแพ็คกันกระแทกให้แบบหนาพิเศษสำหรับชิ้นที่หวงมาก และขนย้ายอย่างมีเทคนิคเฉพาะ

การเรียงบนรถ เราเลือกที่จะใช้รถ6ล้อ เพราะเฟอร์นิเจอร์จะได้ไม่วางเบียดกัน อีกทั้งเรายังใช้ผ้าและกระดาษลังในการรอง

เฟอร์นิเจอร์ระหว่างชิ้นให้ด้วย และสุดท้ายจบแบบแฮปปี้เช่นเคย ลูกค้าประทับใจ เราก็ดีใจเช่นกัน